RSS

Acara Kebaktian Retreat

20 Jul
RETREAT
PUNGUAN PARSAHUTAON SATAHI SAOLOAN
PERUMNAS III – TANGERANG
WISMA PERHUBUNGAN, PUNCAK – BOGOR
ACARA IBADAH MALAM
Sabtu,  21 Juli 2012
.
1.   Doa Hening …………   (Saat Teduh)
Diiringi Alunan Musik Organ.
KUMASUK RUANG MAHA KUDUS
Ku masuk ruang maha kudus, Dengan darah anak domba….
Kumasuk dengan hati tulus, Menyembah yang Maha kuasa.
Reff.  Ku menyembahMu, kusembahMu  2X)
         S’bab namaMu kudus… kudus… Tuhan
2.  Panggilan untuk beribadah
L: Liturgos  ;   J: Jemaat
L
Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, melantunkan Mazmur bagi namaMu, Yang mahatinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanMu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi.
J
Sebab  telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanMu karena perbuatan tanganMu aku akan bersorak sorai.
L
Betapa besar pekerjaan-pekerjaanMu, Ya Tuhan, dan sangat dalamnya  rancangan-rancanganMu.
Maka biarlah kasihMu semakin merekah bagai mentari pagi, memantul hingga ke
ujung-ujung bumi.
J
Semarak kuasaMu memenuhi cakrawala, maka biarlah setiap orang      percaya boleh semakin taat dan setia, tunduk dalam doa.
L
Satukan jiwa, hati dan rasa… tuk memuji Dia yang maha pemurah, Sebab hanya oleh belas-kasihNya, kita boleh lanjutkan karya, Dialah Tuhan Allah yang layak disembah,
L+J
Amin, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
.
3.
.
Kidung Pujian :  KASIH DARI SURGA
Kasih dari surga memenuhi tempat ini
Kasih dari Bapa surgawi,
Kasih dari Yesus, mengalir dihatiku
Membuat damai dihidupku
Reff ;  Mengalir kasih dari tempat tinggi
Mengalir kasih dari taktah allah Bapa,
Mengalir, mengalir, mengalir, dan mengalir,
Mengalir memenuhi hidupku.
4.  Votum ~ Introitus, Doa Responsoria.
L
Di dalam nama Allah Bapa dan Nama AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan Nama Roh Kudus yang
menciptakan langit dan Bumi, Halleluya.
J
Halleluya, Halleluya, Halleluya …
L
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga.
J
Terpujilah Allah karena kasih karuniaNya telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anakNya, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal.
L
Pertolongan kita hanya oleh  kuat kuasa Allah Bapa, Dialah Raja sang  pencipta semesta alam dan isinya. Kita beroleh pengasihan hanya  oleh darah anak domba Allah; serta kekuatan yang sungguh indah hanya oleh pengiburan Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
J
“Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan  itu! Berbahagialah orang yang berlindung padaNya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangNya yang kudus” (Mzm 34: 9)
L
Sebab tidak berkekurangan orang yang berserah diri kepadaNya.
J
Haleluya, Biarlah orang-orang percaya bersyukur kepada Tuhan karena  kasih setiaNya. (Mzm 107:31)
L
Karena perbuatan-perbuatanNya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
J
Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam Majelis para tua-tua. (Mzm 107:32)
L
Marilah kita berdoa:
Betapa agungnya kuasaMu, ya Tuhan, dan masih terus
memelihara hidup kami hari lepas hari. Bahkan hingga di Malam hari yang indah ini… Kami anak-anakMU dari Parsahutaon Satahi Saoloan berkumpul bersama melakukan Syafaat di tempat ini hanya untu`k keagungan NamaMU semata. Tiada maksud kami untuk bermegah dan tiada maksud kami untuk menyombongkan diri.
Biarlah Kasih MU melimpahi kami ditempat ini dan Engkaulah yang hadir ditengah-tengah kami sampai acara Retreat kami ini selesai. Sungguh heran kasihMu menyediakan sukacita bagi bagi kami semua anak-anakMU.
Walau penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan berbagai kekurangan, kami tidak akan takut menjadi alat-alatMu s’bab kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa membimbing kami.  Kuatkan Iman, Kasih dan Pengharapan kami sebagai jemaat yang setia dan mau saling mengasihi sesame kami. Biarlah Engkau ya Allah menyingkap selubung alam sadar kami sebagai jemaat, hingga kami boleh mengejar aneka ketertinggalan kami. Terpuji-puji namaMu yang kudus, yang kami panggil Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus juruslamat kami yang hidup,
 Amen.
5.   Kidung Pujian :   KJ No. 397 : 1 + 2
1.  Terpuji Engkau, Allah Maha besar, kar’na Yesus t’lah bangkit dan hidup kekal!
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!   Jiwa kami Kau jadikan segar abadi!
2.  Terpuji Engkau yang telah memberi,  Juru S’lamat manusia, Terang Ilahi.
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya1 Amin!  Jiwa kami kau jadikan segar abadi!
6.   Membaca Mazmur 33 : 2-9                L: Liturgos ;  J: Jemaat
L:
Bermazmurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagiNya dengan gambus sepuluh tali!
J:
Nyanyikanlah bagiNya nyanyian baru; petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai! Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakanNya dengan kesetiaan.
L:
Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.
J:
Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia! Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
L:
Demikianlah firman Tuhan! Berbahagialah setiap orang
yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya
L+J:
Amin!
7.    Kidung Pujian  KJ No. 393: 1+3
1.
Tuhan betapa banyaknya, berkat yg kau beri,
Teristimewa rahmatMu dan hidup abadi.
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi.
3.
Setiap hari rahmatMu, tiada putusnya,
Hendak kupuji namaMu tetap selamanya.
T’rima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi.
8.    Renungan:  Malam Parsahutaon Satahi Saoloan.
L:
Tahun  ini genaplah Punguan kita Parsahutaon Satahi Saoloan berusia 18 tahun. Usia yang boleh dikatakan sudah dewasa muda.  Namun selama 18 tahun ini, banyak suka dan duka yang dirasakan oleh setiap anggota baik Keluarga maupun pribadi, dengan silih berganti. Akan tetapi terpujilah Tuhan karena kasihNya selalu menyertai kita, sehingga walaupun banyak tantangan yang kita hadapi,  tidak sampai membuat kita jauh dari persekutuan dengan sesama dan persekutuan dengan Tuhan itu semua hanyalah karena kasih Tuhan semata.
J:
Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, karena Dialah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan hendaknya kita sebagai Pengurus dan Anggota Punguan Parsahutaon Satahi Saoloan ini, dapat menjadi saluran berkat Tuhan dan contoh teladan yang baik di mana pun kita berada sehingga semakin banyaklah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui perbuatan dan pelayanan kita.
L+J:
Amin !.
.
9.     Doa Syafaat :  Oleh E.P. Simanjuntak.
10.   Kidung Pujian :  KJ No. 400:1
Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
“Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!”
Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!
11.   Renungan Malam: Oleh :  St. Drs. J.Erwin
Butarbutar, SH.
        Galatia 6 : 1 -10
Thema: “PERSEKUTUAN ANGGOTA TUBUH KRISTUS”
Bahasa Indonesia
 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
 3. Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
 6. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
 7. Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
 8. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu.
 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.
 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Bahasa Batak
 1. Ale angka dongan, molo tung tarsomong jolma mardosa, hamu angka naung taruli di Tondi ma patureturehon ibana marhitehite tondi na lambok; alai matahon dirim, so tung dohot ho tarunjun!
 2. Masiurupan ma hamu mamorsan angka na dokdok i; i ma dalan mangaradoti patik ni Kristus.
 3. Ai molo dipaburnang halak dirina, hape so adong di ibana, sipaotooto diri do i.
 4. Alai ganup ma manangkasi ulaonna be; dung i tu ibana sandiri ma pujipujian, ndada maradophon na asing.
 5. Alai adong di ganup siporsanonna be!
 6. Alai na mamodahon hata ni Debata, tama do taruli di nasa parsaulian ni na pinodaanna i.
 7. Unang hamu lilu; ndang olo Debata leaan! Ai ia i disabur halak, i do gotilonna!
 8. Ai na manabur tu dagingna, manggotil do sian dagingna hamagoan; alai na manabur tu tondi, manggotil do sian tondi i hangoluan salelenglelengna!
 9. Alai unang marnaloja hita mambahen na denggan, ai na manggotil do hita muse di tingkina i, anggo so pargale hita nuaeng.
 10. Antong, binsan sadihari dope, taulahon ma na denggan di saluhut halak, alai gumodang ma tu donganta sahaporseaon!
12.  Kidung Pujian  KJ No. 403:1-4             (Pengumpulan Dana Kas)
1.  Hujan berkat ’kan  tercurah,
itulah janji kudus:
Hidup segar dari sorga ‘kan diberi Penebus.
Hujan berkatMu, itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
3. Hujan berkat ‘kan tercurah. Kini kami berseru,
“B’rilah dengan limpah-ruah, agar genap sabdaMu!”
Hujan berkatMu, itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
2. Hujan berkat ‘kan tercurah, hidup kembali segar.
Di atas bukit dan
lembah, bunyi derai terdengar.
Hujan berkatMu, itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
4. Hujan berkat ‘kan tercurah;
    kami menantikannya.
Hati telah kami buka, Yesus, kau isi se’gra!
Hujan berkatMu, itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh!
13.  Doa Penutup.
L:
Allah berdiri dalam sidang ilahi, diantara para allah Ia menghakimi: “Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik ? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan.
J:           
Tuhan ajar kami membangun rasa keperdulian dan berilah kami kekuatan saling merangkul dalam kasih antar sesama.
L:        
Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik ! Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi.
J:           
Tuhan bimbing kami ke pelataran kasihMu; hingga kami boleh membawa seberkas sinar bagi orang-orang yang “dibutakan” zaman ini.
L:        
Lihat dan renungkanlah… masih banyak kawanan domba yang tersesat oleh roh-roh pembodohan; bahkan mereka yang berdiri di ambang keputus-asaan, disaat harus mengalami tekanan hidup. Adanya korban-korban musibah, korban penindasan oleh ulah para pengusaha yang sekaligus sebagai penguasa duniawi…
J:        
Tuhan mampukan kami saling melengkapi, menuju jemaat yang  berkemenangan, jemaat yang memiliki kualitas iman menghadapi tantangan di masa depan.
L :       
Sebab kami yakin dan percaya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara.   Untuk itu, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab Engkaulah yang  memiliki segala bangsa.
L+J:
Amin, terpujilah Tuhan hari ini sampai dengan Maranatha.
.
14.   Doa Bapa Kami /  Amin.
15.   Acara Selanjutnya :
           Pengurus Parsahutaon Satahi Saoloan.
a. Ulang Tahun Punguan.
b. Hiburan.
c. Makan Bersama.
Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 20 Juli 2012 in Acara Kebaktian

 

Wajib tinggalkan balasan disini:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: